J.S.K.T

P.H.M.D

N.R.A.O

E.S.T

N.R.M.K

M.O.C

C.S.C.A.G

C.R.B.S

I.R.B.H

C.M.C

N.R.A.N

O.S.B

C.S.M

C.S.B.T

I.C.B
إعــــــلان
écrit le: 10 dcembre 2018 à 11:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنهي الرابطة الولائية لكرة القدم بور قلة إلى علم المترشحين لخوض المسابقة الانتقائية للمشاركة في تربص مدربي كرة القدم (D.F.E  1/S1) الآتية أسماؤهم الحضور يوم الأحد 09/12/2018 الساعة 09:00 صباحا الى المركب الرياضي 24 فيفري (لاسيليس) مصحوبين :

  • بطاقة الهوية
  • البذلة الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

ورقلــــة ، في  04/12/2018

 

                                                                                   الأميــــــــن العــــــــام

 

                                                                                 م. مــــروان

 

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS APTES

POUR SUBIR  LE CONCOURS D’ACCES AU STAGE

D.F.E. 1 SESSION 1

 يؤ

Noms et prénoms

Date et lieu de naissance

الاسم واللقب

Niveau scolaire

N° téléphone

01

AMOUMENE  Moussa

06/02/1984 à Ouargla

عمـــــومـــــن        مــــــوسى

Univesitaire

0662226405

02

LAKHAL         Saber

29/10/1995 à Nezla

لكحــــــــــــــل       صــــــــــابر

« 

0665054150

03

BENKOUIDER Salem

31/12/1986 à Nezla

بن قويــــــــدر       ســــــــــــالم

« 

0662411068

04

BELAKHDAR   Ahmed

18/08/1978 Tibesbest

بلخضــــــــــر       أحمــــــــــــد

1ére A.S

0660607877

05

HAMDI           Youcef

07/11/1973 à Ouargla

حمــــــــــــدي       يـــــــــوســف

Universitaire

0669354636

06

BOUKHECHEBA Med Se

25/10/1982 à Touggourt

بوخشبـــــــة        محمـــــد الصغيــر

« 

 

07

KEBBAS        Oussama

23/07/1994 à Zaouia Ab

كبـــــــــاس       أســــــــامـــــــة

« 

 

08

BOUGRINAT   Moncef

01/07/1977 à Zaouia Abi

بوقريـــــنا ت     منصـــــــف

1ére A.S

0779857538

09

TLILI          Abdelmadid

01/05/1979 à Ouargla

تليلــــــــــــى      عبد المجيـــــــد

3éme AS

0665436033

10

FELKAT        Ismaïl

16/10/1993 à El-Golea

فلقــــــــــــت      إسمـــــــــــاعيـل

Universitaire

0676510242

11

ZOUKH    Med Redouane

10/09/1988 à Ouargla

زوخ               رضـــــــوان

« 

0674758069

12

BENGAMOU  Mammar

20/05/1967 à Touggourt

بن قــــــــامو      ممعــــــــمر

3éme AS

0664638635

13

MASRI         Toufik

27/02/1986 à Tebesbest

مصــــــــــري     تـــــــــوفيق

Universitaire

0660433306

14

REZZAG salem Lakhdar

10/11/1982 à B.Soued

رزاق سالـــــم     الآخضــــــر

1éré AS

0665738892

15

ZIDI          Abderrahmane

04/11/1987 à Lagraf

زيدي               عبد الرحمان

3éme AS

0667596383

16

BOUAZIZ      Brahim

20/03/1967

بوعزيــــــز        إبراهيــــــــم

"

0664634354

17

NECIR          Djamal

27/08/1981 à El-Hadjira

نصيــــــــر        جمــــــــال

1éré AS

0662505846

18

HAMMADI    Hicham

07/05/1985 à Ouargla

حمــــــادي        هشــــــــام

Universitaire

 

19

BENACHOURA  A.Kader

02/12/1985 à  Ouargla

بن عشورة         عبد القادر

« 

0666020470

20

FERHI          Fayçal

11/01/1978 à Touggourt

فــــــرحي         فيصـــــــل

bac

0670026301

21

DOUAHI      Yakoub

21/01/1988 à Rouissat

 دواحــــــي       يعقـــــــــوب

3éme AS

0660458339

22

MAAMERI    Kaddour

01/01/1978 à Ouargla

معـــــــمري      قــــــــــــــدور

« 

0697513202

23

BOUAKAZ    Tarek

14/03/1980  à Sefian

بوعكــــــاز       طــــــــرق

Universitaire

0771245733

24

REZZAG BARA Bilal

16/07/1991 à Ouargla

رزاق بعرة        بــــــــــــلال

3éme AS

0660072525

25

MAZARI  Abderrazak

12/03/1985 à El-Hadjira

مزاري           عبد الرزاق

Universitaire

0660453530

26

KHEDRANE   Nouh

29/04/1998 à Ouargla

خــــــدران        نــــــــوح

Universitaire

0656338232

27

TELIB             Ahmed

08/03/1986 à Rouissat

ثليـــــــب          أحمــــــــد

3éme AS

0663441594

 

Noms et prénoms

Date et lieu de naissance

الاسم واللقب

Niveau scolaire

N° téléphone

28

FETNI    Med Islam

08/10/1997 à Touggourt

فتنــــــــــي     محمد  إسلام

Universitaire

0666211519

29

HALASSA     Ayoub

27/07/1994 à Tebesbest

حـــــــلاسة     أيـــــــــــوب

Universitaire

0669471435

30

BENDANIA  Abou Djihad

14/07/1992 à Touggourt

بن دانيــــة     ابوجهــــاد

3éme AS

0660766483

31

BABAHAMOU Hamza

10/07/1986 à Ouargla

با باحمو        حمـــــــزة

3éme AS

0671344963

32

REKBI         Hamza

10/02/1995 à Touggourt

ركبـــــــي       حمــــزة

3éme AS

067431564426

33

RAHMANI   Med Laïd

26/01/1985 à Ouargla

رحمــانـــي    محمد العيــــد

3éme AS

0698151974

34

ALIAT         Ammar

11/02/1976 à Taibet

عليــــــات      عمـــــار

3eme AS

0662248709

35

BOUNGAB   Ahmed

07/09/1970 à Taibet

بـــــــونقاب      أحمــــــــد

2éme AS

0663312438

37

BENZAHI      Moussa

19/04/1988 à Ouargla

بن زاهي         مـــوســـي

Universitaire

069795 3485

38

GHIAT         Abdennasser

28/01/1985 à Ouargla

غيـــــــاط      عبد الناصر

3éme AS

0668827518

39

BAKHTA      Saci

05/09/1985 à Tebesbest

 بختــــــــه     الســـــاسي

3éme AS

0696594711

40

RACHEDI    Azeddine

10/01/1986 à Tebesbest

راشـــــــدي  عز الديـــــن

3éme AS

0696594711

41

DOB            Mohammed

23/02/1983  à El-Hdjira

الضـــــــــب   محمـــــــــــد

Universitaire

0663185711

42

MEHIRI       Houari

27/09/1979 à Ouargla

مهيـــــــــري   هــــــوا ري

1ére AS

0660434462

43

SAKHRI      Hani

04/08/1990 à Moggar

سخــــــــري    هـــــــاني

Universitaire

0662651735

44

BOUHANIA  Abdelhafid

01/11/1973 à B.Amor

بوحنيـــــــــة  عبد الحفيظ

3éme AS

0666808487

45

AIAD    Med Abdessamia

10/10/1988 à Ouargla

عيــــــــاض محمد عبد السميع

3éme AS

0660327709

46

ZOUKH  Med Yakoub

18/03/1996 à Ouargla

زوخ       محمــــد يعقوب

1ére AS

0668267919

47

BENAMARA  Sayah

01/11/1984 à Ouargla

بن عمـــارة    ســـايح

3eme AS

0661242627

48

DOUADI   Med Mokhtar

08/09/1993 à Ouargla

دوادي    محمد مختــــار    

3éme AS

0698654940

49

KHOUILDI    Badreddine

03/12/1986 à touggourt

خويـــلدي    بدر الديـــــن

Universitaire

0660701728

50

LEMBARKI    Tahar

26/10/1990 à Touggourt

لمبــــــاركي     الطاهــر

2éme AS

0660701728

51

BENHAOUED Othmane

10/10/1987 à Rouissat

بن حــــــود     عثمان

2eme AS

0662345239

52

HAMEL         Ala

02/0/9/1982 à Touggourt

هــــــــــامل     علــــــاء

Universitaire

066240278

53

KOURINI Med Badreddinne

25/01/1982 à Alger

كــــــــوريني  محمد بدر الدين

3éme AS

0662440623

 

 

    Tous droits réservés © 2014 - 2019 Ligue Wilaya de Football - Ouargla.