J.S.K.T

P.H.M.D

N.R.A.O

E.S.T

N.R.M.K

M.O.C

C.S.C.A.G

C.R.B.S

I.R.B.H

C.M.C

N.R.A.N

O.S.B

C.S.M

C.S.B.T

I.C.B
إعــــــلان
écrit le: 10 dcembre 2018 à 11:39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكشف الرابطة الولائية لكرة القدم عن أسماء الفائزين والاحتياطيين في مسابقة الترشح لتربص المدربين DFE 1S1  المزمع إجراءه في الفترة ما بين 23 إلى 27/12/2018 بالمركب الرياضي 24 فيفري لاسليس بورقلة .

 

على المترشحين دفع حقــوق الاشتراك المقدرة ب عشرون ألف دينار جزائري (20.000.00)دج في حساب الرابطة الولائية لكرة القدم ورقلة المفتوح لدى القرض الشعبي الجزائري وكالة ورقلـــــــــــــــة تحت رقم00 400 316 418 0658211 / 54  وتقديم بيان الدفع، وذلك قبل تاريخ 15/12/2018 الساعة 12:00 .

أي تأخير عن هذا التاريخ يعتبر المترشح مقصي ويتم تعويضه بالاحتياطي الأول

 

تقبلوا تحياتنا الرياضية

 

 

 

الأمين العام

مروان

 

 

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS ADMIS

POUR LE CONCOURS D’ACCES AU STAGE

D.F.E. 1 SESSION 1

 N°

Noms et prénoms

Date et lieu de naissance

الاسم واللقب

Niveau scolaire

N° téléphone

01

AMOUMENE  Moussa

06/02/1984 à Ouargla

عمـــــومـــــن        مــــــوسى

Univesitaire

0662226405

02

ZOUKH    Med Redouane

10/09/1988 à Ouargla

زوخ               رضـــــــوان

« 

0674758069

03

LAKHAL         Saber

29/10/1995 à Nezla

لكحــــــــــــــل       صــــــــــابر

« 

0665054150

04

BENGAMOU  Mammar

20/05/1967 à Touggourt

بن قــــــــامو      ممعــــــــمر

3éme AS

0664638635

05

MASRI         Toufik

27/02/1986 à Tebesbest

مصــــــــــري     تـــــــــوفيق

Universitaire

0660433306

06

REZZAG salem Lakhdar

10/11/1982 à B.Soued

رزاق سالـــــم     الآخضــــــر

1éré AS

0665738892

07

HAMMADI    Hicham

07/05/1985 à Ouargla

حمــــــادي        هشــــــــام

Universitaire

 

08

BENACHOURA  A.Kader

02/12/1985 à  Ouargla

بن عشورة         عبد القادر

« 

0666020470

09

FERHI          Fayçal

11/01/1978 à Touggourt

فــــــرحي         فيصـــــــل

bac

0670026301

10

DOUAHI      Yakoub

21/01/1988 à Rouissat

 دواحــــــي       يعقـــــــــوب

3éme AS

0660458339

11

BOUAKAZ    Tarek

14/03/1980  à Sefian

بوعكــــــاز       طــــــــرق

Universitaire

0771245733

12

KHEDRANE   Nouh

29/04/1998 à Ouargla

خــــــدران        نــــــــوح

Universitaire

0656338232

13

BABAHAMOU Hamza

10/07/1986 à Ouargla

با باحمو        حمـــــــزة

3éme AS

0671344963

14

REKBI         Hamza

10/02/1995 à Touggourt

ركبـــــــي       حمــــزة

3éme AS

0674315644

15

RAHMANI   Med Laïd

26/01/1985 à Ouargla

رحمــانـــي    محمد العيــــد

3éme AS

0698151974

16

DOB            Mohammed

23/02/1983  à El-Hdjira

الضـــــــــب   محمـــــــــــد

Universitaire

 

17

MEHIRI       Houari

27/09/1979 à Ouargla

مهيـــــــــري   هــــــوا ري

1ére AS

0660434462

18

AIAD    Med Abdessamia

10/10/1988 à Ouargla

عيــــــــاض محمد عبد السميع

3éme AS

0660327709

19

BENAMARA  Sayah

01/11/1984 à Ouargla

بن عمـــارة    ســـايح

3eme AS

0661242627

20

DOUADI   Med Mokhtar

08/09/1993 à Ouargla

دوادي    محمد مختــــار    

3éme AS

0698654940

21

BENHAOUED Othmane

10/10/1987 à Rouissat

بن حــــــود     عثمان

2eme AS

0662345239

22

HAMEL         Ala

02/0/9/1982 à Touggourt

هــــــــــامل     علــــــاء

Universitaire

066240278

23

KOURINI Med Badreddinne

25/01/1982 à Alger

كــــــــوريني  محمد بدر الدين

3éme AS

0662440623

24

NECIR          Djamal

27/08/1981 à El-Hadjira

نصيــــــــر        جمــــــــال

1éré AS

 

25

FELKAT        Ismaïl

16/10/1993 à El-Golea

فلقــــــــــــت      إسمـــــــــــاعيـل

Universitaire

 

26

SAKHRI      Hani

04/08/1990 à Moggar

سخــــــــري    هـــــــاني

Universitaire

0662651735

27

BOUAZIZ      Brahim

20/03/1967

بوعزيــــــز        إبراهيــــــــم

3éme AS

0664634354

28

ZOUKH  Med Yakoub

18/03/1996 à Ouargla

زوخ       محمــــد يعقوب

1ére AS

0668267919

29

BENDANIA  Abou Djihad

14/07/1992 à Touggourt

بن دانيــــة     ابوجهــــاد

3éme AS

0660766483

30

MAAMERI    Kaddour

01/01/1978 à Ouargla

معـــــــمري      قــــــــــــــدور

« 

 

 

 

 

قائمة المترشحين الاحتياطيين

SUPPLEANTS

 

Noms et prénoms

Date et lieu de naissance

الاسم واللقب

Niveau scolaire

N° téléphone

01

BENKOUIDER Salem

31/12/1986 à Nezla

بن قويــــــــدر       ســــــــــــالم

Universit

 

02

FETNI    Med Islam

08/10/1997 à Touggourt

فتنــــــــــي     محمد  إسلام

Universitaire

0666211519

03

BAKHTA      Saci

05/09/1985 à Tebesbest

 بختــــــــه     الســـــاسي

3éme AS

0696594711

04

LEMBARKI    Tahar

26/10/1990 à Touggourt

لمبــــــاركي     الطاهــر

2éme AS

0660701728

05

ZIDI          Abderrahmane

04/11/1987 à Lagraf

زيدي               عبد الرحمان

3éme AS

0667596383

06

TELIB             Ahmed

08/03/1986 à Rouissat

ثليـــــــب          أحمــــــــد

3éme AS

0663441594

07

BELAKHDAR   Ahmed

18/08/1978 Tibesbest

بلخضــــــــــر       أحمــــــــــــد

1ére A.S

 

08

TLILI          Abdelmadid

01/05/1979 à Ouargla

تليلــــــــــــى      عبد المجيـــــــد

3éme AS

0665436033

09

REZZAG BARA Bilal

16/07/1991 à Ouargla

رزاق بعرة        بــــــــــــلال

3éme AS

0660072525

10

HALASSA     Ayoub

27/07/1994 à Tebesbest

حـــــــلاسة     أيـــــــــــوب

Universitaire

0669471435

11

ALIAT         Ammar

11/02/1976 à Taibet

عليــــــات      عمـــــار

3eme AS

0662248709

12

BOUNGAB   Ahmed

07/09/1970 à Taibet

بـــــــونقاب      أحمــــــــد

2éme AS

0663312438

13

KHOUILDI    Badreddine

03/12/1986 à touggourt

خويـــلدي    بدر الديـــــن

Universitaire

660701728

14

LAKOUAS    Racchid

27/02/1989 à Tissemsilt

لقوص       رشيد

Universitaire

0668682486

 

    Tous droits réservés © 2014 - 2019 Ligue Wilaya de Football - Ouargla.